Uložte zahradu k zimnímu spánku


Mít krásnou zahradu stojí spoustu práce a úsilí, a samozÅ™ejmÄ› taky penÄ›z. Když se o ni budete starat pravidelnÄ›, urÄitÄ› dosáhnete výsledků, po kterých toužíte. NÄ›kdo má zahradu ÄistÄ› užitkovou a jen ztěží byste v ní hledali nÄ›jaké kvÄ›tiny, ale vÄ›tÅ¡ina lidí má zahradu napůl užitkovou a napůl okrasnou. BÄ›hem prací na zahradÄ› se spousta lidí i nevÄ›domky dopouÅ¡tí chyb, které mají za následek že se jim na zahradÄ› nedaří vÅ¡echno co by chtÄ›li. Jestli jste zaÄáteÄník, je dobré si proÄíst odbornou literaturu a nebo se podívat na internet.

zahradniÄení rukavice

Co před zimou stihnout?
UrÄitÄ› je potÅ™eba posbírat plody které spadly na zem, a to i ty shnilé a nahnilé. Hniloba by se jinak dostala do půdy a ovlivnila by její stav. Proto je potÅ™eba typ plody peÄlivÄ› sbírat. Je potÅ™eba také shrabat listí, ale optimální je nechat na zahradÄ› jednu hromádku pro ježky, kteří v nich hledají útoÄiÅ¡tÄ› pÅ™ed zimou. KvÄ›tiny byste mÄ›li mít ostříhané jeÅ¡tÄ› bÄ›hem teplého podzimu. Rozhodl se tÄ›snÄ› pÅ™ed zimou vyvarujte stříhání stromů a keřů, což platí i pro růže. ÄŒerstvá rána snadno zmrzne a mráz tak zniÄí celou rostlinu.

PÅ™e zaÄátkem mrazů byste mÄ›li stihnout růže zakrýt chvojím, aby byly kryté a mráz nemÄ›l Å¡anci. Odpojte a schovejte hadice, různé vázy nebo cokoliv co by mohl mráz poÅ¡kodit. Schovejte zahradní nábytek pokud jej nemáte uložený tÅ™eba v pergole, ale i tam se sníh může dostat. Proto je lepší nábytek zakrýt nebo schovat do boxu. TÄ›snÄ› pÅ™ed zaÄátkem zimy se sází Äesnek, takže pokud jej chcete zkusit pÄ›stovat, je v podstatÄ› poslední Å¡ance jak ho zasadit.

výpěstek zahrada

BÄ›hem roku se musíte zahradÄ› pravidelnÄ› vÄ›novat. Na jaÅ™e vás Äeká další spousta práce, kterou je dobré si rozvrhnout už teÄ. Nepodceňte přípravy, protože je dobré na nic nezapomenout. UvÄ›domte si že nikdo není dokonalý, a pokud nÄ›co nevyjde jak jste chtÄ›li, zkusíte to zase znova.