Co dělat na zahradě v zimě


Obstarat zahradu není nic jednoduchého. Pokud chcete mít zahradu hezkou a udržovanou a nechcete mít místo ní jen anglický trávník s pergolou, je potÅ™eba poÄítat s tím, že to bude stát hodnÄ› úsilí, Äasu a penÄ›z. Záleží na tom, jak velkou zahradu máte, na tom jaká je v ní půda, a k Äemu chcete zahradu využívat. NÄ›kdo si na ní chce pÄ›stovat nejen ovoce a zeleninu, ale také stromy a kvÄ›tiny. NÄ›komu vyhovuje zase jen odpoÄinková zahrada bez pÄ›stování.

lopatka hlína

Na podzim se musí zahrada zazimovat – tedy odklidit nábytek, vypustit bazén, shrabat trávu a posbírat shnilé plody. PÅ™ed zimou není dobré stříhat růže ani stromy, aÄkoliv to mnoho lidí dÄ›lá. Do otevÅ™ené rány se snáz dostane mráz a rostlinu zniÄí. Je potÅ™eba zakrýt rostliny, které na zimu zůstávají v záhonech, aby nevymrzly. Poté pÅ™ijde zima a vášniví zahrádkáři s netrpÄ›livostí Äekají, kdy bude jaro.

Jestli si pÄ›stujete zeleninu a nÄ›jakou jste si nechali v záhonech na zimu, je ideální doba sklízet poslední kusy. Záhon můžete uklidit od trávy, kterou jste zeleninu zakrývali, a můžete ho zrýt. ZaÄíná být celkem teplo, takže můžete pÅ™ipravovat i záhony.

Co se týÄe přípravy sadby, bÄ›hem února už můžete pomaliÄku pÅ™ebírat sáÄky se semínky. Jestli vám doma nÄ›co chybí, je ideální doba na to koupit co nemáte. BÄ›hem bÅ™ezna už si do kelímků můžete zaset co chcete pÄ›stovat, protože na jaÅ™e už se sadba dává ven. BuÄte letos pÅ™ipraveni a mÄ›jte vÅ¡echno vÄas vypÄ›stované. Pokud se vám nÄ›co nepodaří vypÄ›stovat ze semínka, budete alespoň vÄas vÄ›dÄ›t jaké sazenice budete muset koupit.

sazenice rostliny

Zatím se nic ven sázet nedá, protože mrazy mohou přijít až do května. Můžete ale plánovat kde co zasadíte, protože sadba by se měla obměňovat. Prohlédněte stromy, které by potřebovaly ořezat a udělejte si seznam toho, co budete muset udělat až to půjde. Díky předem připravenému seznamu na nic nezapomenete.